Světlosoft s.r.o, Radvánovice 108, 511 01 Karlovice
Přístroje a systémy pro úspory energie, inteligentní budovy, projekty řídících systémů
Fotovoltaické zdroje, soběstačné a polosoběstačné elektrické systémy

Systém EBI reps. SymmetrE - Enterprise Buildings Integrator

Inteligentní budova dovoluje beze zbytku vyhovět potřebám těch, kdo ji používají a přitom udržet náklady na provoz na výši zajišťující držiteli budovy dostatečný zisk. Řešením, které toto umožňuje nejen pro jednu, ale i pro celé soubory budov a bez ohledu na vzdálenost, tj. prostřednictvím internetu celosvětově, je systém EBI.

Systém EBI nabízí úplné řízení všech základních technických systémů budov-včetně např. vytápění, větrání a klimatizace, služeb, požární bezpečnosti a elektronického zajištění objektů-společně s dosud zcela neobvyklou integrací aktuálních a archivních dat z mnoha různých informačních systémů podniku. Systém EBI lze napojit na stávající systémy, např. systémy pro kontrolu vstupu nebo personální systémy. Může sdílet již vytvořené databáze, využívat stávající čtečky vstupních karet apod. a tak zachovat již vynaložené investice. Otevřená architektura a robustní uživatelské rozhraní systému EBI poskytují jednotný způsob přístupu ke všem datům a činnostem. Systém EBI usnadňuje řízení každodenního provozu budov a poskytuje vedení podniku možnost integrovat správu budov do celopodnikové strategie.

Systém EBI obsahuje výkonné aplikační programy LifeSafety Manager,Building Manager a Security Manager. Každý z nich obstarává určitou stránku řízení budovy, přičemž ji současně integruje do celkové strategie podniku.

Honeywell LifeSafety Manager monitoruje a plně řídí systém detektorů kouře a požáru. Je současně účinným nástrojem k prokazování shody protipožárního zabezpečení objektu s platnými předpisy a nařízeními.

Honeywell Building Manager integruje a řídí zařízení a podsystémy zajišťující vytápění, větrání, klimatizaci, osvětlení a spotřebu energií.

Honeywell Security Manager nabízí centralizovanou správu výstražných hlášení, sledování držitelů vstupních karet včetně identifikace osob.Umožňuje pracovat s uzavřenými televizními okruhy.

Správci budov mohou prostřednictvím systému EBI vytvořit zabezpečené, pohodlné a chráněné prostředí pro její uživatele a současně snížit výdaje na spotřebované energie a ostatní provozní náklady.