Světlosoft s.r.o, Radvánovice 108, 511 01 Karlovice
Přístroje a systémy pro úspory energie, inteligentní budovy, projekty řídících systémů
Fotovoltaické zdroje, soběstačné a polosoběstačné elektrické systémy

AMÁDEUS - OC Delta Liberec

Obr1

Popis projektu

Obchodní centrum je umístěno v centru města Liberce - mezi Paláci "DUNAJ" a "SYNER", v bezprostřední blízkosti dopravního terminálu. V budově je 43 obchodů a kanceláře s celkovou komerční plochou 5450m2. Developerem je společnost Amadeus Real, a.s.

Řízená technologie, dodávka Světlosoft

Nadřazený řídící systém budovy byl nasazen pro řízení technologií větrání budovy, zdroje chladu a rozvodu chladu a topných větví.

Obr2

Technická specifikace řídícího systému

Pro řízení byl použit systém Honeywell Excel 5000, systém vstupně výstupních modulů Honeywell řady XFL500 s použitím systému distribuované inteligence LonWorks.

Obr3

Rozsah dodávky, doba realizace

Světlosoft s.r.o. dodal kompletní řídící systém "na klíč" včetně technologického silnoproudu. Kompletní systém byl zrealizován v období únor až srpen 2006.