Světlosoft s.r.o, Radvánovice 108, 511 01 Karlovice
Přístroje a systémy pro úspory energie, inteligentní budovy, projekty řídících systémů
Fotovoltaické zdroje, soběstačné a polosoběstačné elektrické systémy

Trauttmansdorfský palác Praha - Aqua Mattoni

Obr1

Popis projektu

Rekonstrukce historického Tratmansdorfského paláce na Mariánském náměstí v historickém centru Prahy. V budově jsou tři patra kanceláří pro sídlo firmy Karlovarské minerální vody, a.s.. V horních dvou pater jsou bytové prostory. Investorem jsou Karlovarské minerální vody, a.s..

Obr2

Řízená technologie, dodávka Světlosoft

Nadřazený řídící systém budovy byl nasazen pro řízení technologií větrání budovy, zdroje chladu a rozvodu chladu, plynové kotelny a topných větví, jednotek individuální úpravy klimatu v jednotlivých místnostech, monitoring teplot a dalších veličin ve vybraných prostorech budovy.

Obr3

Technická specifikace řídícího systému

Pro řízení byl použit systém Honeywell Excel Web, systém vstupně výstupních modulů Honeywell řady XFC s použitím systému distribuované inteligence LonWorks. Jako grafická centrála je použit server Honeywell EBI 310. Pro řízení individuální úpravy klimatu v kancelářích byl použit systém Honeywell XL10 a v bytech Honeywell XE99.

Rozsah dodávky, doba realizace

Světlosoft s.r.o. dodal kompletní řídící systém "na klíč" včetně projektu. Kompletní systém byl zrealizován v období leden 2007 až říjen 2008.